Právo pro byznys
Právo pro byznys Chystáme jubilejní desátý ročník ankety Nominace za rok 2018 budou známy na konci února, kdy také začne letošní hlasování v anketě Zákon roku. V minulém ročníku ocenili podnikatelé regulaci podněcující inovace, ale zároveň varovali před státem přeregulovaným trhem. Připomeňte si, jak jste hlasovali. více informací
Článek Nejdříve pochopit a až pak regulovat Právní předpisy někdy nahání hrůzu. Vyvolávají apriorní averzi a vytváří enormní náklady na dodržování. Pravidla bývají duplicitní nebo dokonce protichůdná. Jsou oblasti, kde se veřejná regulace vymkla kontrole, kde dostupné kapacity firem nebo současné technologie ani reálně neumožňují dodržení všech předepsaných norem. Regulace také nebývají adekvátní rizikům, před nimiž mají chránit. A jiná, zásadnější rizika neřeší. celý článek
Komentář „Braňme liberální ekonomiku i tím, že některé zákony neschválíme a jiné, které jsme v minulosti přijali, zrušíme anebo aspoň zmírníme, a nedopusťme tloustnutí 'tlustých kocourů'.“ Karel Šimka
Článek Naděje v novele stavebního zákona K prvnímu dni roku 2018 nabyla účinnosti významná novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ač se řadu cílů nepodařilo naplnit bezezbytku a v mnoha ohledech mohl být zásah do stávající úpravy mnohem ambicióznější, nelze přehlédnout významný pozitivní dopad na podnikatelské prostředí i běžné stavebníky. celý článek
Názor Jiří Nesrovnal: Přišla už v daňové oblasti „dovolená v Jugoslávii“? Několik slov k novele zákona o daních z příjmů aneb jak byly v rámci nominace na Zákon roku vybrány nepolitické, ekonomicky logické a pro podnikatelské prostředí pozitivní změny. celý článek
Článek 2017 byl rokem čekání na velké zákony Loňský rok, respektive nové zákony a další legislativu, poznamenaly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přesto, nebo možná právě proto, vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 476 právních předpisů. Samozřejmě ne všechny jsou srovnatelně důležité, ale přesto jde o vysoké číslo. celý článek
Názor Veronika Ježková: Když „málo“ je vlastně opravdu „hodně“. Za efektivnější soudní řízení! Ačkoli v současné době již probíhají práce na rekodifikaci občanského soudního řádu, a každou novelizaci dosavadního předpisu je třeba pečlivě zvážit, reflektovalo Ministerstvo spravedlnosti na akutní praktické problémy civilního procesu, a dne 30. 9. 2017 vstoupila v účinnost novela, která je nyní nominovaná v anketě Zákon roku. celý článek
Daňové zatížení mezd v ČR: 43 % ...Podle žebříčku OECD má ČR z posuzovaných 35 států osmé nejvyšší daňové zatížení mezd, které v loňském roce činilo 43%.
NAČÍST STARŠÍ ČLÁNKY
Projekt Zákon roku
Zákon roku je společný projekt firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně regulace českého podnikání. Mapuje nové počiny českých či unijních zákonodárců a v anketě vyhlašuje právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys.

Letošní ročník dostal i proto podtitul Právo pro byznys a sdružuje vedle právně poradenské společnosti Deloitte Legal obchodní komory, oborové svazy, asociace a instituty. Aktivně se zapojují respektované osobnosti z oblasti práva, korporací a obecně podnikatelsko-obchodního prostředí.
Organizátor Pod záštitou
Partneři