Právo pro byznys
Právo pro byznys Anketa Zákon roku zná výsledky Podnikatelé ocenili regulaci podněcující inovace, ale zároveň varovali před státem přeregulovaným trhem. U více jak třetiny (37%) podnikatelů a odborné veřejnosti zvítězil nález Ústavního soudu k EET. Čtvrtinu hlasů v anketě o nejlepší legislativní počin loňského roku získal zákon o platebním styku. Třetí místo patří legislativě, která má urychlit výstavbu, konkrétně prostřednictvím novely stavebního zákona (18% hlasů). více informací
Článek Naděje v novele stavebního zákona K prvnímu dni roku 2018 nabyla účinnosti významná novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ač se řadu cílů nepodařilo naplnit bezezbytku a v mnoha ohledech mohl být zásah do stávající úpravy mnohem ambicióznější, nelze přehlédnout významný pozitivní dopad na podnikatelské prostředí i běžné stavebníky. celý článek
Komentář „Braňme liberální ekonomiku i tím, že některé zákony neschválíme a jiné, které jsme v minulosti přijali, zrušíme anebo aspoň zmírníme, a nedopusťme tloustnutí 'tlustých kocourů'.“ Karel Šimka
Článek 2017 byl rokem čekání na velké zákony Loňský rok, respektive nové zákony a další legislativu, poznamenaly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. I přesto, nebo možná právě proto, vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 476 právních předpisů. Samozřejmě ne všechny jsou srovnatelně důležité, ale přesto jde o vysoké číslo. celý článek
Názor Jiří Nesrovnal: Přišla už v daňové oblasti „dovolená v Jugoslávii“? Několik slov k novele zákona o daních z příjmů aneb jak byly v rámci nominace na Zákon roku vybrány nepolitické, ekonomicky logické a pro podnikatelské prostředí pozitivní změny. celý článek
Článek Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek V poslední době začíná být trendem mezi zadavateli veřejných zakázek společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jaká je jeho podstata, jaká pravidla je třeba při zadávání takových zakázek dodržovat a co v širším kontextu znamenají pro společnost? celý článek
Názor Veronika Ježková: Když „málo“ je vlastně opravdu „hodně“. Za efektivnější soudní řízení! Ačkoli v současné době již probíhají práce na rekodifikaci občanského soudního řádu, a každou novelizaci dosavadního předpisu je třeba pečlivě zvážit, reflektovalo Ministerstvo spravedlnosti na akutní praktické problémy civilního procesu, a dne 30. 9. 2017 vstoupila v účinnost novela, která je nyní nominovaná v anketě Zákon roku. celý článek
Daňové zatížení mezd v ČR: 43 % ...Podle žebříčku OECD má ČR z posuzovaných 35 států osmé nejvyšší daňové zatížení mezd, které v loňském roce činilo 43%.
NAČÍST STARŠÍ ČLÁNKY
Projekt Zákon roku
Zákon roku je společný projekt firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně regulace českého podnikání. Mapuje nové počiny českých či unijních zákonodárců a v anketě vyhlašuje právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys.

Letošní ročník dostal i proto podtitul Právo pro byznys a sdružuje vedle právně poradenské společnosti Deloitte Legal obchodní komory, oborové svazy, asociace a instituty. Aktivně se zapojují respektované osobnosti z oblasti práva, korporací a obecně podnikatelsko-obchodního prostředí.
Organizátor Pod záštitou
Partneři Hlavní mediální partner