Naši autoři
Právo pro byznys. Za úspěšným obchodováním stojí lidé a trhy, které mají své potřeby. Novinkou Zákona roku je větší zapojení odborníků z oblasti práva i byznysu do debaty nad kvalitou legislativních úprav směřujících k podpoře a rozvoji podnikání v České republice. Následující osobnosti z různých pohledů na český a evropský trh komentují přínosy i nedostatky českého zákonodárství.
Organizátor projektu
Tomáš Babáček Právník, Deloitte Legal Advokát a partner v Deloitte Legal, vede skupinu Řešení regulovaných odvětví & daňových sporů. Radí v oblasti dodržování komplexních regulatorních požadavků na podnikání a s řešením dopadů podnikání na dotčené subjekty, zastupuje klienty v daňových řízeních. Zákon roku vede od jeho vzniku v roce 2009. Články autora: • Regulace bude víc. A podnikatelé můžou zásadně ovlivnit, jaká bude • Trojí poděkování za Zákon roku 2016 • Nejdříve pochopit a až pak regulovat • Doba evropská a doba inovační
člen Nominační rady
Richard Baček General Counsel společnosti Siemens pro Česko, Moldavsko, Rumunsko a Slovensko, Siemens Richard Baček je členem rozkladové komise ČNB, předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Do roku 2009 působil jako advokát (CMS Cameron McKenna). Specializuje se na korporátní právo, M&A, právo hospodářské soutěže a veřejných zakázek, právo na informace od veřejné správy. Články autora: • Investiční pobídky – v zajetí jediného iča
Martin Bohuslav Advokát, Deloitte Legal Partner a vedoucí týmu soukromého práva společnosti Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři Deloitte Legal (dříve Ambruz & Dark) pracuje od roku 2003. Martin se zaměřuje především na rozvoj technologických služeb, poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení komplexních transakcí, stavebních i technologických projektů a restrukturalizací. Mezi jeho klienty patří stavební firmy, realitní investoři a developeři, technologické společnosti, místní samosprávy a další veřejné subjekty, obchodní řetězce (kromě potravinových) a výrobci a distributoři v dalších odvětvích. Martin je advokátem a členem České advokátní komory. Články autora: • Bohuslav: Open data i v soukromém sektoru
Člen Nominační rady
Monika Čírtková Advokátka, vlastní praxe Advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory od r. 2005. Působí v Kolíně, ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní, daňové a rovněž na obhajoby v trestních věcech. Články autora: • Monika Čírtková: Drobná, ale dobrá novela NOZ
Člen Nominační rady
Radek Hacaperka Generální ředitel , CECED CZ Od roku 1993 se pohybuje v oblasti prodeje domácích spotřebičů. Nyní GŘ sdružení CECED CZ. Nejdříve pracoval pro velkoobchodní společnost ELOMET, která na českém trhu prodávala výrobky Braun, Rowenta, Siemens, Schneider, Moulinex a další. Následně pro Groupe SEB, kde zastupoval značky Rowenta a Tefal. Od roku 2003 zastával post obchodního ředitele BSH domácí spotřebiče, kde úspěšně budoval postavení značek Bosch, Siemens a Gaggenau na českém a slovenském trhu. Články autora: • Radek Hacaperka: Právní pojistky před přijímáním nesmyslů fungují
Marek Hlavica Výkonný ředitel, AKA Začínal jako novinář v Mladém světě, kde po devíti letech končil jako předseda představenstva a ředitel stejnojmenného vydavatelství. Ve funkci ředitele marketingu a PR TV Nova se krátce podílel na startu této soukromé televize. Pět let vedl jako managing partner PR agenturu Impact (dnes Pleon Impact). V roce 2000 přešel na stranu klienta a ve vysokých manažerských funkcích vedl komunikaci společností Philip Morris, Citibank, ČEZ a Plzeňský Prazdroj. Od roku 2010 řídí mezinárodní festival reklamy PIAF. Současně poskytuje konzultace v oblasti komunikace soukromým společnostem i veřejným institucím. Od roku 2016 je výkonným předsedou AKA. Články autora: • Marek Hlavica: Kup tyčinku, vyhraj Zeměkouli
František Chaloupecký Viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.). Články autora: • Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
Miroslav Chochola Předseda představenstva, EPRAVO.CZ Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School. Články autora: • Jaké byly zákony v roce 2016? • 2017 byl rokem čekání na velké zákony
Člen Nominační rady
Veronika Ježková Ředitelka, Pro bono aliance V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Od srpna 2016 je též ředitelkou organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí. Články autora: • Veronika Ježková: Malý velký kodex správního trestání • Veronika Ježková: Když „málo“ je vlastně opravdu „hodně“. Za efektivnější soudní řízení!
Člen Nominační rady
František Korbel Právník, Havel, Holásek & Partners Advokát a partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners; vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.
Člen Nominační rady
Jan Mandík Vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství, Hospodářská komora ČR Jan Mandík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a pracuje na pozici vedoucího oddělení legislativy, práva a informací na Hospodářské komoře České republiky, kde se zaměřuje zejména na problematiku zadávání veřejných zakázek a cizinecké právo. Jan rovněž působí jako doktorand na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a je členem Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců na Ministerstvu vnitra. Články autora: • Naděje v novele stavebního zákona • Recept na přehlednou legislativu
Člen Nominační rady
Jiří Nesrovnal Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR. Články autora: • Jiří Nesrovnal: „EET, ne aneb Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?“ • Jiří Nesrovnal: Přišla už v daňové oblasti „dovolená v Jugoslávii“? • Jiří Nesrovnal: Zákon roku 2018 mi chybí
Ministryně
Marta Nováková Ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Po absolvování VŠ až do roku 1991 pracovala v řetězci obchodních domů PRIOR. Je předsedkyní představenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a.s., která se specializuje na vývoj a implementaci informačních systému podporujících podnikové procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet s.r.o. provozující mezinárodní mateřskou školu Villa Luna. V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. V lednu 2016 se stala členkou představenstva Hospodářské komory ČR, kde od května roku 2017 zastávala funkci viceprezidentky. Oba posledně jmenované posty opustila v červnu 2018, v souvislosti se jmenováním do funkce ministryně průmyslu a obchodu. Články autora: • Marta Nováková: „EET, ano.“ • Jak deregulovat: Administrativní zátěž podnikatelů musíme zmírnit
Markéta Schormová Právník, ČEZ Věnuje se jak legislativní činnosti v rámci připomínkování národní a evropské legislativy, tak obecnému právnímu poradenství. V minulosti působila jako tajemnice Sekce zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR, kde se věnovala oblasti pracovního práva a obecně v problematice sociální politiky a zaměstnanosti, včetně zaměstnávání cizinců. Nyní působí ve společnosti ČEZ. Články autora: • Regulace trhu práce – brzda nebo vzpruha – a komu vlastně slouží • Hlídací PES pro podnikatele
Člen Nominační rady
Karel Šimka Soudce, Nejvyšší správní soud ČR Politolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Články autora: • Karel Šimka: Liberální, anebo korporativní stát?
Člen Nominační rady
Monika Zahálková Výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors Monika Zahálková pracuje více než 15 let v pozici výkonné ředitelky neziskové a nezávislé organizace Czech Institute of Directors – Institutu členů správních orgánů. Tento Institut se zabývá problematikou corporate governance, tedy správy a řízení společností. Tato nezávislá entita vzdělává, doporučuje a prosazuje řádnou správu a řízení společností, především pak vše spojené s právy a odpovědnostmi správních orgánů (představenstev a dozorčích rad). Články autora: • Chybí moderní návod pro správu a řízení firem
Kolektiv autorů texty, komentáře redakčního charakteru Články autora: • Rekapitulace nominačního klání
Organizátor Pod záštitou
Partneři