Naši autoři
Právo pro byznys. Za úspěšným obchodováním stojí lidé a trhy, které mají své potřeby. Novinkou Zákona roku je větší zapojení odborníků z oblasti práva i byznysu do debaty nad kvalitou legislativních úprav směřujících k podpoře a rozvoji podnikání v České republice. Následující osobnosti z různých pohledů na český a evropský trh komentují přínosy i nedostatky českého zákonodárství.
Organizátor projektu
Tomáš Babáček Právník, Deloitte Legal Advokát a partner v Ambruz & Dark Deloitte Legal, vede skupinu Řešení regulovaných odvětví & daňových sporů. Radí v oblasti dodržování komplexních regulatorních požadavků na podnikání a s řešením dopadů podnikání na dotčené subjekty, zastupuje klienty v daňových řízeních. Zákon roku vede od jeho vzniku v roce 2009. Články autora: • Regulace bude víc. A podnikatelé můžou zásadně ovlivnit, jaká bude • Trojí poděkování za Zákon roku 2016
člen Nominační rady
Richard Baček General Counsel společnosti Siemens pro Česko, Moldavsko, Rumunsko a Slovensko, Siemens Richard Baček je členem rozkladové komise ČNB, předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Do roku 2009 působil jako advokát (CMS Cameron McKenna). Specializuje se na korporátní právo, M&A, právo hospodářské soutěže a veřejných zakázek, právo na informace od veřejné správy. Články autora: • Investiční pobídky – v zajetí jediného iča
Martin Bohuslav Advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal Partner a vedoucí týmu soukromého práva společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v kanceláři Ambruz & Dark pracuje od roku 2003. Martin se zaměřuje především na rozvoj technologických služeb, poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení komplexních transakcí, stavebních i technologických projektů a restrukturalizací. Mezi jeho klienty patří stavební firmy, realitní investoři a developeři, technologické společnosti, místní samosprávy a další veřejné subjekty, obchodní řetězce (kromě potravinových) a výrobci a distributoři v dalších odvětvích. Martin je advokátem a členem České advokátní komory. Články autora: • Bohuslav: Open data i v soukromém sektoru
Člen Nominační rady
Monika Čírtková Advokátka, vlastní praxe Advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory od r. 2005. Působí v Kolíně, ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní, daňové a rovněž na obhajoby v trestních věcech. Články autora: • Monika Čírtková: Drobná, ale dobrá novela NOZ
Člen Nominační rady
Radek Hacaperka Generální ředitel , CECED CZ Od roku 1993 se pohybuje v oblasti prodeje domácích spotřebičů. Nyní GŘ sdružení CECED CZ. Nejdříve pracoval pro velkoobchodní společnost ELOMET, která na českém trhu prodávala výrobky Braun, Rowenta, Siemens, Schneider, Moulinex a další. Následně pro Groupe SEB, kde zastupoval značky Rowenta a Tefal. Od roku 2003 zastával post obchodního ředitele BSH domácí spotřebiče, kde úspěšně budoval postavení značek Bosch, Siemens a Gaggenau na českém a slovenském trhu. Články autora: • Radek Hacaperka: Právní pojistky před přijímáním nesmyslů fungují
Člen Nominační rady
Marek Hlavica Výkonný ředitel, AKA Začínal jako novinář v Mladém světě, kde po devíti letech končil jako předseda představenstva a ředitel stejnojmenného vydavatelství. Ve funkci ředitele marketingu a PR TV Nova se krátce podílel na startu této soukromé televize. Pět let vedl jako managing partner PR agenturu Impact (dnes Pleon Impact). V roce 2000 přešel na stranu klienta a ve vysokých manažerských funkcích vedl komunikaci společností Philip Morris, Citibank, ČEZ a Plzeňský Prazdroj. Od roku 2010 řídí mezinárodní festival reklamy PIAF. Současně poskytuje konzultace v oblasti komunikace soukromým společnostem i veřejným institucím. Od roku 2016 je výkonným předsedou AKA. Články autora: • Marek Hlavica: Kup tyčinku, vyhraj Zeměkouli
Člen Nominační rady
František Chaloupecký Viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.).
Člen Nominační rady
Miroslav Chochola Předseda představenstva, EPRAVO.CZ Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School. Články autora: • Jaké byly zákony v roce 2016?
Člen Nominační rady
Veronika Ježková Ředitelka, Pro bono aliance V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Od srpna 2016 je též ředitelkou organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí. Články autora: • Veronika Ježková: Malý velký kodex správního trestání
Člen Nominační rady
František Korbel Právník, Havel, Holásek & Partners Advokát a partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners; vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.
Člen Nominační rady
Martina Mikolášková Vedoucí právní poradny TI, Transparency International Od roku 2015 působí v Transparency International – Česká republika, o.p.s., nyní na pozici vedoucí Právní poradny TI. Specializuje se na problematiku zadávání veřejných zakázek, střetu zájmů, registru smluv a svobodného přístupu k informacím.
Člen Nominační rady
Jiří Nesrovnal Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR. Články autora: • Jiří Nesrovnal: „EET, ne aneb Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?“
Člen Nominační rady
Marta Nováková Prezidentka, SOCR ČR Po absolvování VŠ až do roku 1991 pracovala v řetězci obchodních domů PRIOR. Je předsedkyní představenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a.s., která se specializuje na vývoj a implementaci informačních systému podporujících podnikové procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet s.r.o. provozující mezinárodní mateřskou školu Villa Luna. V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Články autora: • Marta Nováková: „EET, ano.“
Člen Nominační rady
Markéta Schormová Vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství, Hospodářská komora ČR Věnuje se jak legislativní činnosti v rámci připomínkování národní a evropské legislativy, tak obecnému právnímu poradenství. Jako tajemnice Sekce zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR se profiluje v oblasti pracovního práva a obecně v problematice sociální politiky a zaměstnanosti, včetně zaměstnávání cizinců. Články autora: • Regulace trhu práce – brzda nebo vzpruha – a komu vlastně slouží • Hlídací PES pro podnikatele
Člen Nominační rady
Karel Šimka Soudce, Nejvyšší správní soud ČR Politolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Články autora: • Liberální, anebo korporativní stát?
Člen Nominační rady
Věroslav Sobotka Právník, AMSP ČR Právník, manažer pro legislativu v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Působil na ministerstvu zahraničních věcí jako vedoucí právního a legislativního oddělení konzulárního odboru, v letech 2001 – 2008 člen představenstva AMSP ČR. Člen Rady platformy pro transparentní veřejné zakázky, zakládající člen a představitel Koalice pro transparentní podnikání.
Člen Nominační rady
Monika Zahálková Výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors Monika Zahálková pracuje více než 15 let v pozici výkonné ředitelky neziskové a nezávislé organizace Czech Institute of Directors – Institutu členů správních orgánů. Tento Institut se zabývá problematikou corporate governance, tedy správy a řízení společností. Tato nezávislá entita vzdělává, doporučuje a prosazuje řádnou správu a řízení společností, především pak vše spojené s právy a odpovědnostmi správních orgánů (představenstev a dozorčích rad). Články autora: • Chybí moderní návod pro správu a řízení firem
Kolektiv autorů texty, komentáře redakčního charakteru Články autora: • Rekapitulace nominačního klání
Organizátor Partneři Mediální partneři