Vedení projektu a kontakty

PhDr. Dominik Hrodek                        
Šéf projektového týmu                           
Tel.: +420 777 202 810                             
dhrodek@deloittece.com
 
Mgr. Tomáš Babáček, LL.M.
Předseda Nominační rady
tbabacek@deloittece.com
 
Mgr. Martina Jeklová
Odborný garant ankety
mjeklova@deloittece.com
 
Šárka Uchytilová Špátová
Asistenka
Tel.: +420 777 150 981
suchytilovaspatova@deloittece.com
Organizátor Pod záštitou
Partneři Hlavní mediální partner