Anketa zákon roku: již osmý ročník

Anketu Zákon roku organizuje Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR. 

Proces nominace

Během března členové Nominační rady vytipují, navrhnou a na společném setkání vyberou právní předpisy pro následné hlasování.  Nominační rada se skládá ze zástupců oborových autorit z oblasti práva a byznysu. Nominace jsou připravovány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU.

Nominovanými mohou být i nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Proces hlasování

Nominace o nejlepší zákon roku budou zveřejněny na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasování probíhá jak přes samotný web ankety, na který jsou směřovány odkazy v newsletterech partnerů, tak prostřednictvím hlasovacích lístků umístěných například v klientských prostorách pražské kanceláře společnosti Deloitte. Důležitá část hlasování probíhá na partnerských akcích. Hlasování bylo uzavřeno ke konci května 2017 a 21.6. byly za účasti odborné veřejnosti i zástupců autorů zákonů zveřejněny konečné výsledky.

Nominační rada (v abecedním pořadí):

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal, předseda nominační rady ZR
Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., podnikový právník, PRE, a.s.
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe
Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
PhDr. Marek Hlavica, výkonný ředitel, Asociace komunikačních agentur
Mgr. Štěpán Holub, advokát, Holubová advokáti s.r.o.
Ing. František Chaloupecký, viceprezident zodpovědný za oblast legislativy, Svaz průmyslu a dopravy
Mgr. Miroslav Chochola, MBA, předseda představenstva / CEO EPRAVO.CZ, a.s.
Mgr. Bohumila Jelínková, právník, BILLA spol. s r.o.
Mgr. Veronika Ježková, ředitelka Pro bono aliance a vedoucí týmu AdvoCats for Women
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Havel, Holásek & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády
Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce
Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí Legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí České republiky
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka v daňovém oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
Mgr. Martina Mikolášková, právník, Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR
Ing. Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu
JUDr. Markéta Schormová, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Úřadu Hospodářské komory ČR
JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce, Nejvyšší správní soud
Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors (CIoD)
Organizátor Partneři Mediální partneři