Anketa Zákon roku 2018: jubilejní desátý ročník

Anketu Zákon roku organizuje Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR. 

Proces nominace

Začátkem roku 2019 členové Nominační rady vytipují, navrhnou a na společném setkání vyberou právní předpisy pro následné hlasování.  Nominační rada se skládá ze zástupců oborových autorit z oblasti práva a byznysu. Nominace jsou připravovány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU.

Nominovanými mohou být i nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Proces hlasování

Nominace o nejlepší zákon roku budou zveřejněny v druhé polovině února 2019 na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasování proběhne jak přes samotný web ankety, tak prostřednictvím hlasovacích lístků na vybraných akcích organizátora a partnerů projektu. Hlasování uzavřeme v první polovině dubna 2019 a následovat bude zveřejnění konečných výsledků za účasti odborné veřejnosti i zástupců autorů zákonů.

Nominační rada (v abecedním pořadí):

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., partner Deloitte Legal, předseda Nominační rady
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., právník PRE, a.s.
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe
Mgr. Václav Drchal, redaktor, Týdeník Euro
Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel APPLiA CZ – Sdružení výrobců spotřebičů
Mgr. Filip Hanzlík, LL.M., náměstek výkonného ředitele a hlavní právník, Česká bankovní asociace
Mgr. Štěpán Holub, advokát, Holubová advokáti s.r.o.
Mgr. Jan Januš, redaktor a vedoucí právní sekce Info.cz
Mgr. Veronika Ježková, ředitelka Pro bono aliance, vedoucí týmu AdvoCats for Women
Mgr. Pavel Jiříček, právník Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Ing. Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky
JUDr. David Karabec, advokát, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Mgr. Kateřina Kolářová, vedoucí rubriky Právo a justice, Lidové noviny
Mgr. František Korbel, Ph.D., partner Havel & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik
Mgr. Jan Mandík, Odbor legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka oddělení Nepřímých daní, Deloitte Advisory s.r.o.
Mgr. Lucie Mohylová, moderátorka Týden v justici, Česká televize
Mgr. Robert Němec, LL.M., partner PRK Partners, místopředseda představenstva České advokátní komory
Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR
JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu
Ing. Tomáš Prouza, MBA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka, Bulletin advokacie
JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., soudce, Nejvyšší správní soud
Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Tereza Tomanová, daňový poradce, manažer oddělení Přímých daní, Deloitte Advisory s.r.o.
Ing. Alžběta Vejvodová, šéfredaktorka měsíčníku Právní rádce
Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors 
Organizátor Pod záštitou
Partneři