Anketa Zákon roku 2017: již devátý ročník

Anketu Zákon roku organizuje Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR. 

Proces nominace

Během ledna 2018 členové Nominační rady vytipují, navrhnou a na společném setkání vyberou právní předpisy pro následné hlasování.  Nominační rada se skládá ze zástupců oborových autorit z oblasti práva a byznysu. Nominace jsou připravovány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR.

Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU.

Nominovanými mohou být i nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Proces hlasování

Nominace o nejlepší zákon roku budou zveřejněny začátkem února 2018 na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasování proběhne jak přes samotný web ankety, tak prostřednictvím hlasovacích lístků na vybraných akcích organizátora a partnerů projektu. Hlasování uzavřeme k polovině března 2018 a následovat bude zveřejnění konečných výsledků za účasti odborné veřejnosti i zástupců autorů zákonů.

Nominační rada (v abecedním pořadí):

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal, předseda nominační rady ZR
Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., podnikový právník, PRE, a.s.
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe
Mgr. Václav Drchal, redaktor, Euro
Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Mgr. Štěpán Holub, advokát, Holubová advokáti s.r.o.
Mgr. Miroslav Chochola, MBA, předseda představenstva / CEO EPRAVO.CZ, a.s.
Mgr. Veronika Ježková, ředitelka Pro bono aliance a vedoucí týmu AdvoCats for Women
JUDr. David Karabec, advokát, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Havel, Holásek & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády
Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce
Mgr. Kristián Léko, Vedoucí přílohy Právo a justice, Lidové noviny
Mgr. Jan Mandík, Odbor legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka v daňovém oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
Mgr. Martina Mikolášková, právník, Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda představenstva, Česká advokátní komora
Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR
Ing. Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce, Nejvyšší správní soud
Mgr. Světlana Witowská, moderátorka a redaktorka, Česká televize
Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors (CIoD)
Organizátor Pod záštitou
Partneři Hlavní mediální partner