V současnosti pro vás připravujeme novou webovou prezentaci

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu, Darinu Hromadovou: dhromadova@deloittece.com, +420 732 224 307